Lô A14-15 Cụm Công Nghiệp Diên Phú - Diên Khánh - Khánh Hòa
0258 3770 579 0258 3770 578 Contact
Tiếng ViệtEnglish中文 (中国)Русский

Contact

Fill in contact information
Contact info
Viet Khanh Phu CO.,LTD
Lô A 14 -15 Cụm Công Nghiệp Diên Phú - Xã Diên Phú
Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa
0258 3770 579 - Fax: 0258 3770 578
salesvkp@khatoco.com
salesvietkhanhphu@khatoco.com
vietkhanhphu@khatoco.com

product added to your cart. Currently you are having products in cart.