Lô A14-15 Cụm Công Nghiệp Diên Phú - Diên Khánh - Khánh Hòa
0258 3770 579 0258 3770 578 Liên hệ
Tiếng ViệtEnglish中文 (中国)Русский

Liên hệ

Điền thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Việt Khánh Phú
Lô A 14 -15 Cụm Công Nghiệp Diên Phú - Xã Diên Phú
Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa
0258 3770 579 - Fax: 0258 3770 578
salesvkp@khatoco.com
salesvietkhanhphu@khatoco.com
vietkhanhphu@khatoco.com

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.