Lô A14-15 Cụm Công Nghiệp Diên Phú - Diên Khánh - Khánh Hòa
0258 3770 579 0258 3770 578 联系我们
Tiếng ViệtEnglish中文 (中国)Русский

联系

填写联系信息
联系信息
Viet Khanh Phu Company Limited
Lô A 14 -15 Cụm Công Nghiệp Diên Phú - Xã Diên Phú
Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa
0258 3770 579 - Fax: 0258 3770 578
salesvkp@khatoco.com
salesvietkhanhphu@khatoco.com
vietkhanhphu@khatoco.com

产品已添加到您的购物车. 目前你是 产品在购物车.